De conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu de Protecció de dades (Reglament UE 2016/679), l'informem que les dades personals facilitades com a usuari en
aquest lloc web, seran tractades per SEINEC, SA i SEINEC TRADING, SL en base al seu consentiment i per poder respondre a la seva sol·licitud i enviar-li informació del teu
interès.

Les seves dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent o fins quan se sol·liciti la seva supressió i no està prevista la transferència
internacional de dades.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint un escrit a SEINEC, SA, c/ Africa, 20, nau 4B, Pol. Industrial Can Mora Nord, 08459, Sant Antoni de Vilamajor o per correu-e a seinec@seinec.com.

També pot exercitar la tutela dels teus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.